top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest ĆMA Wyroby Drewniane  Przemysław Dojka jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Świniary Stare 144a,27-670 Łoniów, NIP 86418660692, REGON 385895820, e-mail: cma.wyrobydrewniane@gmail.com

 

2. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: 

a. dane przekazane Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub Formularza zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon oraz 

b. dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony, w tym zapisywane w plikach cookies. 

 

3. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu: 

a. udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, w tym rozpatrzenie reklamacji Produktu;

b. wykonania umowy (realizacji Zamówienia), świadczenia usług drogą elektroniczną; 

c. marketingu własnych produktów Sprzedawcy.

 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikiem, 

b. w przypadku, o którym mowa ust. 4 lit. b – niezbędność do realizacji umowy, świadczenia usługi;

c. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. c) – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci marketingu własnych produktów;

d. w przypadku podania innych danych, niż dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne – zgoda Użytkownika.

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, realizację Zamówienia lub świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, dla świadczenia usług drogą elektroniczną lub realizacji Zamówienia albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

 

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację Zamówień przez Sprzedawcę. Takimi odbiorcami danych osobowych są m.in.: firmy kurierskie (DHL), firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Strony, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe. 

 

9. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Administrator nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej.

bottom of page